แอดไลน์เพื่อสอบถาม

วิศวกรและบุคลากร
ที่มากด้วยประสบการณ์

คุ้มค่า
คุ้มราคา
ประสบการณ์
มากกว่า 25 ปี
ยินดีให้คำปรึกษา
เพื่อความพอใจสูงสุด

Air Process Co.Ltd

บริษัท แอร์โพรเซส จำกัด เริ่มก่อตั้งจาก หจก.แอร์โพรเซส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และแปรสภาพเป็น บจก. ขึ้นในปีพ.ศ. 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท กว่า 25 ปี เรามุ่งมั่นสร้างผลงานและให้คำปรึกษาเพื่อความพอใจสูงสุดและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ด้วยวิศวกรวิชาชีพและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าแต่ละโครงการของท่านสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของท่าน ด้วยผลงานที่ผ่านมาเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

บริการของเรา

ยินดีรับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและบำรุงรักษา งานระบบคลีนรูม (Clean Room) งานระบบปรับอากาศ (RHVAC) งานระบบพื้นฐานอุตสาหกรรมทั่วไป

Clean Room

Clean Room Equipments

Air Condition System (Chilled Water)

Air Condition System (Refrigerant)

Clean Dry Air

Ventilation System

Cooled Water Pipe, Hot Water

Electrical Work

Sanwich Panel

Services Work

All of Air Process Project

เรามุ่งมั่นสร้างผลงานและให้คำปรึกษาเพื่อความพอใจสูงสุดและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ด้วยวิศวกรวิชาชีพและบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ

Cleanrooms

ออกแบบติดตั้งระบบห้อง Clean Room ห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิ

Cleanroom Equiments

อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้อง Clean Room เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยภายในห้อง Clean Room

Air Condition System Ventilation

ระบบการระบายอากาศและระบบปรับอากาศเป็นส่วนสำคัญของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในห้อง Clean Room หรือห้องที่ต้องการความสะอาดและปลอดภัย

System Maintenance and Services

การดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในให้ระบบดังกล่าวสามารถทำงานอย่างเป็นประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการได้ตลอดเวลา

ยินดีให้คำปรึกษา!

ออกแบบติดตั้งระบบห้องคลีนรูม(Clean Room systems) ห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิ รับงานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง ท่อดักห์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ ครบวงจร

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าแต่ละโครงการของท่านสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของท่าน ด้วยผลงานที่ผ่านมาเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา