แอดไลน์เพื่อสอบถาม

Clean Room Equipments

นอกจากบริการวิศวกรรมของเราแล้ว บริษัท AIR PROCESS ยังมีรายการผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ในห้องสะอาดอีกด้วย

รายการนี้รวมถึง:

  • ซอฟเลอร์ลม
  • ลำเลียงลมแบบลามินาร์
  • กล่องผ่าน
  • วาล์วปรับอัตราการไหลในอัตรากดของลม

Air shower

Clean Bench

Pass box

Laminar flow